Logo Jardins de llum

Convocatòria 2024

CONVOCATÒRIA OBERTA

Jardins de Llum obre convocatòria de projectes per l’edició del festival que tindrà lloc els dies 17 i 18 de febrer de 2024, organitzat per l’Ajuntament de Manresa i el Centre d’Art Contemporani i Sostenibilitat El Forn de la Calç, amb la col·laboració de l’Associació Misteriosa Llum.

Es proposa treballar basant-se en la llum i l’aigua, ja que el festival forma part de les activitats de la Festa de la Llum de Manresa  en la qual aquests dos element són els protagonistes. Buscant propostes que resultin diferents, plenes d’emoció i qualitat pel seu concepte, essent participatives en la seva realització trobant complicitats dels diferents agents socials de la ciutat i dels espectadors dels actes.

Jardins de Llum 2024 tindrà lloc la nit dissabte 17 i diumenge 18 de febrer de les 19.00 a les 23.00 al Centre Històric de Manresa.

PARTICIPACIÓ

Per participar a Jardins de Llum amb una proposta per als espais oberts dins de l’itinerari de la mostra es pot presentar projecte mitjançant la convocatòria oberta que presentem.

Es tracta d’una convocatòria oberta a artistes, de forma individual o col·lectiva, que vulguin presentar un projecte relacionat amb la llum i l’aigua. Les característiques i requisits de l’obra estan limitades per les bases de participació.

BASES

Inscripció: Condicions, terminis i compromisos

1. Pot participar a la convocatòria qualsevol persona a títol individual o col·lectiu
2. Les propostes artístiques hauran d’estar vinculades a la llum i/o l’aigua, i cal tenir en compte que s’instal·laran a l’aire lliure de manera efímera.

3. Per participar en la convocatòria cal fer arribar el projecte en un pdf, de sis DinA4 com a màxim, que inclogui :

-Títol, autors i descripció del projecte

-Material gràfic al·lusiu a la proposta, imatges il·lustratives del resultat final

-Plànol d’implantació a l’espai

-Detalls tècnics i calendari orientatiu de muntatge i desmuntatge

-Un breu currículum dels participants

-Dades de contacte (telèfon i email, pàgina web...)

4. Les propostes s’han de presentar a https://www.manresa.cat/seu/menu/fitxa/1211?nocache=1

5. Acceptem propostes de totes les disciplines artístiques.

6. El termini de presentació de les propostes finalitza el 3 de setembre de 2023.

7. Es publicarà la selecció de projectes la setmana del 2 d’octubre de 2023 .

8. Els participants seleccionats hauran de fer arribar la informació necessària per la preparació de tots els elements de difusió i comunicació (imatge i descripció de la proposta) fins el 23 d’octubre de 2023.

9. L’organització es reserva el dret d’utilitzar el material gràfic de les propostes seleccionades per fer difusió del projecte en diferents mitjans.

10. L’organització aporta a cada projecte 1.000 € (impostos inclosos) que inclou honoraris, producció, muntatge, desmuntatge i transports. Si la proposta supera aquest cost, anirà a càrrec dels seus autors trobar-ne el finançament.

11. Cal que tots els projectes siguin autosuficients en el muntatge, desmuntatge i neteja de l’espai.

12. Es valorarà molt favorablement aquells projectes que utilitzin energies alternatives i siguin sostenibles.

13. Es valorarà  que el projecte estigui acompanyat d’imatges reals de la proposta  teòrica que es presenta.

14. L’organització es compromet a fer difusió dels projectes seleccionats fent servir els seus canals digitals i contactes.

15. El fet de participar en aquesta convocatòria suposa l’acceptació d’aquestes bases i la participació en els termes establerts.

16. Les autores/autors o coautores/coautors conservaran la propietat intel·lectual de les obres presentades.

SELECCIÓ I CRITERIS

La selecció dels projectes anirà a càrrec de l’organització del festival amb la  incorporació d’experts en llum i art contemporani.

Es valorarà preferentment el següent:

- el grau d’innovació i l’aportació estètica de les propostes

- l’adequació als espais de l’itinerari de carrer dissenyat, i concretament al punt on es proposa instal·lar cada projecte amb una clara voluntat de posar en valor i embellir l’espai

- la resistència a les inclemències meteorològiques.

- utilització de energies sostenibles.

El Jurat podrà demanar més informació sobre qualsevol projecte i proposar a l’autor el lloc més idoni per la seva ubicació si així ho considera.

El jurat i l’organització es reserven el dret de poder demanar una audició privada d’algun projecte per si cal cercar patrocinadors i col·laboradors.