Difusió del patrimoni

El patrimoni és un eina cabdal per entendre i interpretar el nostre passat i present com a ciutat. Que la societat conegui els elements que conformen el patrimoni material i immaterial és bàsic per tal de conservar-lo i posar-lo en valor. El patrimoni té una funció social important és un element vertebrador i cohesionador de la societat, capaç de contribuir al seu desenvolupament social, educatiu i econòmic.

En aquest sentit l'Ajuntament de Manresa promou diferents iniciatives per tal de difondre aquest patrimoni i fer-lo accessible a tota la ciutadania:


Facebook Manresa Cultura Instagram Manresa Cultura Twitter Manresa Cultura Youtube Manresa Cultura