Resolució de recursos, actes de desistiment, renúncia i resolució

En aquest apartat trobareu informació, si s'escau, d'aquestes incidències durant la contractació, classificades per anualitats.

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

Facebook Manresa Cultura Instagram Manresa Cultura Twitter Manresa Cultura Youtube Manresa Cultura