Programa Municipal de Memòria Històrica de Manresa

Programa Municipal de la Memòria Històrica de Manresa


L'any 2016 l’Ajuntament de Manresa es va dotar d'un Programa Municipal de la Memòria Històrica de Manresa (PMMHM), una iniciativa que té l’objectiu de donar impuls a tots els projectes i iniciatives que contribueixen a la recuperació de la memòria històrica de la ciutat.  El programa es desenvoluparà a través d’un treball tranversal i en xarxa que implicarà institucions, equipaments públics, entitats, centres educatius i ciutadania en general de la ciutat de Manresa.

La voluntat d'aquest programa consisteix en articular un conjunt d'accions destinades a continuar la tasca de recuperació de la memòria històrica local, contribuint a la investigació, a la difusió i a la reflexió i revisió entorn dels fets històrics del segle XX;i promovent  la recollida de testimonis relacionats amb la vida quotidiana de les generacions que van viure a la Manresa del segle XX: costums, oficis, formació, activitats culturals i de lleure, etc. 

Aquest projecte pretén generar processos de participació i col·laboració intersectorial i intergeneracional; proposant accions educatives adreçades a infants i joves per tal de difondre els coneixements adquirits i afavorir el traspàs de valors; promovent activitats creatives com un revulsiu innovador en la recuperació i la difusió de la memòria històrica; i articulant i valoritzant els espais de la memòria a la ciutat i indrets singulars que són escenaris de la memòria col·lectiva. 


Treball transversal i en xarxa

El desenvolupament del PMMHM requereix d'un intens treball transversal i en xarxa per posar en col·laboració organitzacions i sectors socials diversos i per impulsar propostes participatives i alhora donar suport a aquelles accions que surten del sector associatiu o de l'àmbit acadèmic.

Així, els agents implicats directament en el programa són diversos serveis i organismes de l'administració local com ara la Unitat de Patrimoni de la regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Manresa, el Museu Comarcal de Manresa, seu de l'Espai Memòries, l'Arxiu Comarcal del Bages, el Centre Cultural el Casino – Centre de Pensament, així com els serveis de les Regidories de Gent gran i d'Ensenyament.

També compta amb la implicació i estreta col·laboració amb les entitats ciutadanes que ja treballen en aquest camp. En primer lloc, amb l'Associació Memòria i Història de Manresa, per la ingent tasca que du a terme aquesta entitat i la qualitat dels resultats, que els fan mereixedors d'un gran reconeixement tant a nivell local com nacional. 

Les associacions de gent gran i els centres educatius també tindran un paper important en aquest programa de conscienciació i sensibilització. En aquest sentit, als instituts Pius Font i Quer i Lluís de Peguera hi ha un grup de professors actiu i sensibilitzat en el tema de la recuperació de la memòria democràtica en relació amb la Guerra Civil espanyola i el franquisme i la Segona Guerra Mundial i el nazisme. 

Per l'amplitud d'accions que es poden emprendre, es compta també amb la col·laboració de molts altres agents de la ciutat, tant des de les institucions i equipaments com des de les entitats i la ciutadania en general.

Organització i línies d’actuació 

Per a l'organització i la coordinació de les accions a fer, hi haurà una comissió interna amb representació dels serveis propis de l'administració local, que serà l'encarregada de coordinar les accions pròpies de cada sector i d'impulsar aquelles accions noves que es considerin oportunes, i una taula de treball que comptarà amb la participació i assessorament de representants d'entitats externes. 

Les tasques de la comissió i la taula de treball seran les de promoure l'intercanvi d'informació de les activitats que es duen a terme en cada àmbit, fer proposta de noves accions i activitats i la coordinació, seguiment i avaluació de tot el programa.

A partir del moment en què s'engega el programa, s’iniciarà el treball de programació de les accions a fer en les següents línies d'actuació: Recuperació de testimonis orals, documentals, objectes; recerca i reflexió històrica i creació de centres de documentació de referència; promoció d'activitats commemoratives i d'homenatge; programació d'activitats participatives i d'intercanvi; promoció de projectes de creació artística; creació de productes de difusió / comunicació;  impuls a projectes educatius; programació d'espectacles i recuperació i senyalització del patrimoni moble i immoble de la memòria històrica a la ciutat

Espais d'articulació del programa

Al marge que les accions es poden desenvolupar en el marc de tota la ciutat, es proposen uns espais de referència per al desenvolupament del programa:

El Museu Comarcal de Manresa i l'Espai Memòries ha de ser l'indret principal on es duguin a terme les activitats que es generin en el marc del PMMHM, com a institució destinada a la recuperació, preservació, estudi i difusió del patrimoni històric i artístic de la ciutat, i per l'especialització de l'Espai Memòries en la recuperació de la memòria històrica , en la reflexió sobre la Manresa del segle XX i en el treball a partir de processos participatius. Forma part de la Xarxa dels Espais de Memòria de Catalunya del Memorial Democràtic i n'ha de seguir essent un dels membres actius. 

L'Arxiu Comarcal del Bages: com a institució destinada a la recuperació, preservació, estudi i difusió dels fons documentals històrics de la ciutat, ha de ser la institució que aculli tota la documentació recollida en el marc del PMMHM i afavoreixi la tasca dels investigadors. 

El Centre Cultural el Casino: com a seu dels serveis tècnics de Cultura de l'Ajuntament de Manresa, serà l'espai central per a les reunions de la taula de treball i per les tasques de coordinació. També serà l'espai on es desenvoluparan les activitats programades en la línia de pensament-coneixement.

Antecedents de la memòria històrica a la ciutat

Des de l'any 2007, Catalunya compta amb una llei on es reconeix el compromís de les institucions i de la societat catalana amb la recuperació de la memòria històrica: A Manresa, ja fa anys que es treballa en aquest camp des de les iniciatives ciutadanes i des de l’administració municipal. 

El  passat recent de la ciutat de Manresa ve marcat per uns esdeveniments històrics de gran transcendència. Des de la proclamació de les Bases de Manresa, la ciutat participa del procés nacional català que culmina en el període de la República, un moment de progrés en molts àmbits -polític, social, educatiu, cultural, nacional...-. La Guerra Civil i la instauració de la dictadura franquista van anorrear tota la tasca feta, van acabar de nou amb els drets de les persones i amb les principals institucions catalanes i van marcar la vida dels ciutadans d'aquest país fins fa només tres dècades. 

Des del 1998, el Centre d'Estudis del Bages ha estat promotor de diverses accions de caire divulgatiu. I, des de  la seva constitució l'any 2006, l'Associació Memòria i Història de Manresa treballa per la recuperació i la revisió de la memòria democràtica a través de la recerca documental i de la recuperació del testimoni de  persones que van viure els esdeveniments polítics i socials que van marcar el segle XX i la seva difusió a través de documentals, publicacions, conferències i presentacions públiques. La seva pàgina www.memoria.cat ha esdevingut un web de referència. 

Seguint aquest impuls, des de molts altres sectors i àmbits s'han dut a terme accions de recuperació de la memòria: des dels sectors de gent gran, des dels centres educatius, des del sector artístic i veïnal...

L’Espai Memòries al Museu Comarcal de Manresa

L'Ajuntament de Manresa també ha treballat en els darrers anys per consolidar les accions en aquest camp. El Museu Comarcal de Manresa ha portat a terme diferents projectes expositius relacionats amb la recuperació de la memòria. Des de l'any  2009, per tal de donar recolzament i impuls a les iniciatives existents, es va elaborar el projecte de l'Espai Memòries (Manresa, segle XX), un projecte d'activitats centrat en l'espai de la 2a planta del Museu Comarcal de Manresa amb la missió de crear a la ciutat un espai de referència de la creació cultural (recerca històrica, experiència artística i processos participatius) a l’entorn de la recuperació i divulgació dels principals fets del segle XX a Manresa i la seva difusió al conjunt de la ciutadania. Aquest projecte s'ha concretat en 4 temporades d'activitats des del 2010 al 2015.

Igualment, des del programa de Gent gran, l'Ajuntament de Manresa ha dut a terme diverses accions per recuperar els testimonis de les persones grans en la línia de posar en valor els coneixements i les vivències que pot aportar aquest col·lectiu en benefici de la comunitat.

També des de la regidoria de Cultura s'ha fet un esforç important per commemorar els fets històrics més rellevants i posar en valor el patrimoni associat. Ja fa uns anys que la Unitat de Patrimoni de la regidoria té com una de les línies de treball l'àmbit de les “Commemoracions i la recuperació de la Memòria històrica”. En aquest marc és de destacar les accions fetes en relació als 70 i 75 aniversaris dels bombardejos de l'aviació franquista sobre Manresa, la protecció i senyalització dels refugis antiaeris com a patrimoni de la ciutat, la commemoració del Tricentenari de la Guerra de Successió, etc. 

Posar en valor la figura d’Amat-Piniella

També cal destacar tot el conjunt d'accions realitzades per commemorar l'Any Amat-Piniella, que ha permès posar en valor la figura de l'il·lustre escriptor manresà que va viure l'horror de la Guerra Civil i de l'exili, la deportació i l'extermini als camps de concentració nazis i que va escriure per denunciar-ho.

En tot el treball fet hi ha hagut una bona col·laboració amb la Regidoria d'Ensenyament per fer arribar aquestes accions al públic escolar com una activitat formativa i educativa més dins el currículum d'estudis. D'aquesta manera també es recolzen les iniciatives d'un grup de professorat que aposta per transmetre als seus alumnes de manera activa el coneixement sobre la Guerra Civil i la dictadura franquista i la Segona Guerra Mundial i el nazisme.

Totes les propostes s’han tirat endavant per l’interès que aquests temes desperten en la ciutadania, tant entre la gent gran com entre els joves, i amb la voluntat d’incidir en la pedagogia social i la formació de la ciutadania en els valors de la pau, el respecte a les llibertats de les persones i la democràcia.

  
Facebook Manresa Cultura Instagram Manresa Cultura Twitter Manresa Cultura Youtube Manresa Cultura