Càrrecs eventuals

El nombre i denominació dels llocs de treball que aquest Ajuntament crea per al seu desenvolupament per personal eventual, de confiança i assessorament especial és el següent:

  • Cap de Gabinet d'Alcaldia i Comunicació    
  • Cap de Programes i Projectes Estratègics
  • Responsable de Comunicació                                                                     
  • Comissionat en Seguretat Ciutadana, Convivència i Civisme
  • Assessor per la Llengua Catalana

(Acords de Ple de 4 Juliol de 2023 )

Facebook Manresa Cultura Instagram Manresa Cultura Twitter Manresa Cultura Youtube Manresa Cultura