Patrimoni festiu i immaterial

La riquesa patrimonial de Manresa no rau només en els béns materials sinó que també compta amb un conjunt molt rellevant d'elements culturals no tangibles que conformen un cos de festes, tradicions i coneixements de caire popular i tradicional compartit pel conjunt de la comunitat, encara ben vigent gràcies a les entitats que el mantenen viu i que, en molts casos, té una llarga història.

Cal considerar aquest conjunt com un patrimoni d'especial interès per la ciutat en la mesura que representa un important instrument d'identitat per la comunitat i de cohesió social.

Així, l'Ajuntament de Manresa, seguint amb la intenció d'identificar, documentar, protegir i difondre el patrimoni de la ciutat, ha promogut la redacció de l'Inventari del Patrimoni Immaterial de Manresa (IPIM), una eina de coneixement que pretén la definició, documentació i descripció del patrimoni immaterial de la ciutat, i l'edició de la col·lecció del Patrimoni Festiu de Manresa.

Aquest inventari recull els elements del patrimoni intangible de Manresa en cinc àmbits o categories:

     a) tradicions i expressions orals, incloent-hi la llengua com a vehicle del patrimoni cultural immaterial
     b) arts de l’espectacle
     c) usos socials, rituals i actes festius
     d) coneixements i usos relacionats amb la natura i l’univers 
     e) tècniques artesanals tradicionals

Aquest patrimoni intangible té la seva màxima expressió en les festes pròpies i singulars de la ciutat:

  • La Festa de la Misteriosa Llum
  • La Festa Major
  • Altres celebracions del cicle festiu anual

I en relació amb el patrimoni festiu, cal destacar:

  • El conjunt Geganter
  • El Bestiari del Correfoc
  • Els Cavallets de Manresa
  • Les músiques del Correfoc de Manresa
  • La Dansa a Manresa
  • Els Pastorets


Facebook Manresa Cultura Instagram Manresa Cultura Twitter Manresa Cultura Youtube Manresa Cultura