Opinions i propostes dels grups municipals

Opinions dels grups polítics

  • L'apuntador és el butlletí informatiu de l'Ajuntament de Manresa que es publica de forma mensual. Conté 16 pàgines. A la pàgina 14 i 15 podeu trobar l'opinió dels grups polítics municipals. Podeu descarregar l'Apuntador des d'aquesta pàgina
  • Xarxes socials dels grups municipals
  • Premsa local digital: A Regió7 i Naciodigital Manresa es pot fer una cerca pel grup polític que es desitgi i visualitzar tots els resultats de les notícies relacionades.

Proposicions dels grups polítics

  • Al Ple: Pel que fa a les propostes  presentades al Ple pels grups municipals, es poden trobar a l'ordre del dia del ple i a les actes corresponents. Al final de cada sessió del Ple hi ha la crònica periodística amb les intervencions de tots els Portaveus dels diferents grups municipals. En aquest enllaç podeu trobar  les que es van publicant.
  • Seguiment proposicions: Per fer el seguiment de les propostes aprovades al Ple es pot consultar aquest quadre.
Facebook Manresa Cultura Instagram Manresa Cultura Twitter Manresa Cultura Youtube Manresa Cultura