Objectius

Objectius de la Bústia Ètica i de Bon Govern

La finalitat d’aquest canal és facilitar que qualsevol persona pugui comunicar conductes dutes a terme per l'Administració municipal que resultin contràries a dret, als principis o les regles ètiques i de bon govern i administració determinats en el marc normatiu vigent.

L’objectiu és tutelar l’ús correcte dels recursos públics, la resolució dels conflictes d’interès, l’objectivitat i la neutralitat de la gestió pública en l’exercici de les competències municipals en general i, en especial, en els temes de contractació pública, funció pública, activitat de foment, ordenació urbanística, etcètera.

Per comunicar queixes o suggeriments , podeu seleccionar el tràmit de queixes o suggeriments.

Facebook Manresa Cultura Instagram Manresa Cultura Twitter Manresa Cultura Youtube Manresa Cultura