GAIP

GAIP (Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública)

La principal funció de la GAIP és atendre les reclamacions de la ciutadania contra la desestimació de sol·licituds d’accés a la informació que prèviament hagi formulat. Es pot reclamar davant la GAIP contra qualsevol administració, entitat o empresa pública de Catalunya.

Reclamació davant la Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública (GAIP)

Podeu fer una reclamació en els casos següents:

  1. Si heu presentat una sol·licitud d’accés a informació a una administració o ens públic de Catalunya i no heu obtingut resposta transcorregut el termini d'un mes
  2. Si no us han lliurat tota la informació
  3. Si l’Administració ha desestimat total o parcialment la vostra sol·licitud d’accés a informació a una administració o ens públic

Tràmit per efectuar una reclamació davant la Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública (GAIP) 

Enllaços

Facebook Manresa Cultura Instagram Manresa Cultura Twitter Manresa Cultura Youtube Manresa Cultura