Logo Microscopies

Revisió del Pla d'Acció Cultural

El Pla d’Acció Cultural de Manresa redactat el 2009 buscava posar negre sobre blanc la diagnosi de les polítiques culturals de la ciutat i el camí que es volia seguir a partir de llavors. Calia fer-ho d’una manera participada i articulada, conscients de la importància de tots els agents implicats: Ajuntament, entitats, empreses, equipaments, persones... i tenint en compte les voluntats i les possibilitats.

Venim d’uns temps on la manca de recursos econòmics, que reverteixen directament en els equipaments i el personal, ha estat molt important. No ha estat suficient, però, per emmascarar les ganes i el possibilisme de dur a terme les estratègies plantejades. Arribats en aquest punt, cal revisar què i com s’ha dut a terme i veure si, en aquests temps de poques certeses, el Pla és encara vigent o cal redirigir esforços cap a noves àrees, col·lectius o necessitats.

I és aquí on ens trobem: amb una revisió del Pla d’Acció Cultural de Manresa que, amb molta cura, ha anat tractant els principals punts que s’hi presentaven, els lògics canvis que han tingut lloc durant aquests anys i l’adequació a dia d’avui dels principals plantejaments, propostes i dades, amb una visió estratègica i la voluntat de prioritzar.

Si creiem en la capacitat cohesionadora i impulsora de la Cultura, del poder real que té de revertir problemes i som conscients del talent que la ciutat alberga, en entitats, gestoria cultural, empreses, artistes...el Pla és una eina que ens ajuda a aconseguir l’objectiu de fer una ciutadania millor i més lliure.

Anna Crespo i Obiols
Tinent d’Alcalde delegada de Cultura i Joventut de Manresa