Logo Microscopies

Preparatius per a una transformació

Les coves, grutes, cavernes i d’altres cavitats muntanyoses  han servit, històricament, de recés a anacoretes i eremites que  cercaven solitud i silenci, a fi de preparar-se espiritualment per  a poder aprofundir en els seus treballs interiors. 

Als peus del turó on s’ubica la Torre de Santa Caterina, amb  vista a les muntanyes de Montserrat, a un costat, i a la cova  ignasiana, a l’altre, hi ha una veta de roca, amb tres balmes  consecutives, on l’autor s’ha fet el propòsit de convertir-les,  temporalment, en el seu alberg, estudi i taller.  

Amb la voluntat de forçar la vivència d’un determinat  aïllament, l’objectiu de la proposta és conèixer i reconèixer  l’indret i, de mica en mica, anar transformant aquest fragment  del paisatge en un espai de contemplació, sense deixar del tot  clar si l’accent es posa en l’obra realitzada, o bé, en l’acció  mateixa. Així doncs, per mitjà d’un cert exercici d’ascetisme,  com a part del procés creatiu, les obres aniran sorgint  d’aquesta experiència. 

Les visitants, a banda de trobar el resultat artístic d’aquesta  estada, són també partícips dels processos i de les estratègies  que el faran possible. 

Oriol Texidor Martínez (Barcelona, 1974). Arquitecte per  la Universitat Politècnica de Catalunya, es forma en les arts  plàstiques de manera autodidacta, treballant principalment  en l’àmbit de l’escultura. La seva obra es troba en col•leccions  d’art a Europa, Àfrica, Amèrica i Àsia, on ha obtingut diversos  premis i reconeixements, i ha estat artista resident convidat  per museus nacionals i internacionals. És professor a Metàfora  Studio Arts i a l’Escola Massana. http://orioltexidor.com/