Logo Microscopies

Perdre el nord

Desorientar-se, esgarriar-se / perdre l’orientació, deixar de  veure clar el que cal fer. 

La intervenció convida a reflexionar sobre la idea que, massa  sovint, les persones perdem el nord, a títol individual i també  com a societat. Una rosa dels vents ens representa l’espai  natural. En cada punt cardinal hi ha la silueta d’una casa; la  casa com a segona pell de l’individu i com a refugi. El nord  apareix buit, però no està perdut. Pot ser un buit transitori,  no permanent. Al fons d’aquest buit, la vida perdura, la vida  sempre insisteix i pot engendrar. 

Eulàlia Llopart Cirilo. Llicenciada en Belles Arts, especialitat  escultura. Universitat de Barcelona. Beca ERASMUSd’Escultura  al NCAD (National College of Art and Design) Dublín. Professora  a l’EMAD (Escola Municipal d’Art i Disseny) de la Garriga. https://www.eulaliallopart.com/