Logo Microscopies

Espècies. Ritual de conservació

El Cabirol, com a espècie representativa de la fauna catalana,  es plasma en aquesta escultura de terra, descansant en  posició fetal en un camp, a la localitat de Manresa. Un temps  de descans, de conservació. Un espai segur pel creixement. Les  dimensions de l’escultura, de gairebé tres metres de diàmetre,  ens posen en relació, i a escala, davant les espècies que  habiten el territori. ¿On m’ubica, com a ésser humà, i també  en relació amb la fauna i la flora que m’envolta? 

La qualitat efímera de l’escultura està pensada per aportar  la capacitat de desaparèixer amb el temps i, literalment, ser  empassada per la terra on s’emplaça. El temps i les decisions  de conservació i cura, doncs, decidiran la velocitat en què  romandrà o desapareixerà. 

Javier Rubinstein. És artista visual i investigador independent.  Treballa amb elements de l´art ritual i efímer de diferents  cultures del món. L’any 2020 va finalitzar el Postgrau en  ArtTeràpia Relacional i Mediació Artística al Centre d’Estudis  d’Artteràpia Metàfora (Barcelona) on actualment cursa estudis  de Màster.  https://javierrubinstein.com/