Logo Microscopies

Exentricitat

Excentricitat. Qualitat d’excèntric: que es desvia o s’allunya del  centre. 

Una peça enmig del paisatge, a prop de la Torre de Santa Ca terina. Un sistema geomètric evident, cartesià, però que té la  complexitat i la contradicció just en el fet que trenca el centre,  que el desvia, que el desdibuixa o l’arracona. Una peça, doncs,  que s’origina justament amb l’excentricitat. 

Xevi Bayona Camó. Nascut a Olot el 1982, arquitecte per  l’Escola Tècnica d’Arquitectura de Barcelona (ETSAB), des del  2008 és professor de la Facultat d’Arquitectura de la Universitat  de Girona. És també el director artístic del Festival Lluèrnia.  Les seves creacions han guanyat nombrosos premis del sector.