Cosmògraf

Teresa Sebastià

Teresa Sebastià

Professora de la Universitat de Lleida i recercadora del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya, es va convertir en pionera dels estudis sobre biodiversitat y canvi climàtic a Catalunya després del seu postdoc a Harvard a mitjans dels anys 90. Ha coordinat el capítol sobre Agricultura als tres primers informes sobre canvi climàtic, com a membre del Grup d’Experts en Canvi Climàtic de Catalunya. El segon informe principalment avançava molts patrons i propostes d’actualitat. També ha col·laborat en el Grup d’Expertes i Experts d’Emergència Climàtica de Barcelona. Coordina una xarxa d’infraestructures micrometeorològiques que mesuren l’evolució del CO2 a prats de muntanya pirinencs, la qual els ha permet comprovar la tendència cap a comportaments mediterranis de la vegetació montana, i una certa persistència de la productivitat a la zona alpina, probablement lligada a la disminució transitòria de restriccions per al creixement. Aquestes infraestructures i d’altres estudis amb el seu grup ECOFUN els han permès determinar la importància de la gestió ramadera, sobretot el tipus de bestiar, sobre la diversitat florística i els serveis dels prats de muntanya. També, han comprovat els beneficis de la diversitat sembrada sobre nombrosos béns i serveis ecosistèmics: increment de la producció de farratge de qualitat, conservació de la fertilitat del sòl, regulació dels gasos d’efecte hivernacle, augment de la resiliència, persistència i estabilitat dels serveis ecosistèmics. Darrerament estan analitzant el comportament dels ecosistemes alpins davant del canvi climàtic a les muntanyes ibèriques.