Cosmògraf

Josep Centelles

Josep Centelles i Portella (1952)

Enginyer industrial i màster en economia urbana i regional per la LSE (London School of Economics and Political Science). Va ser PNN de mecànica de màquines a l’ETSEIB i a l’escola de Manrersa (1974-1980). Del 1980 al 1985 va ser Cap d’Urbanisme i Obres Públiques a l’Ajuntament de Manresa.

Ha treballat en l’àmbit de les estratègies de desenvolupament econòmic local a Catalunya i en diversos països llatinoamericans. Del 2002 al 2006 fou adjunt a la direcció de l’Institut Internacional de Governabilitat de Catalunya (IIG) en temes de governança local.

Al 2006 va publicar "El Buen Gobierno de la Ciudad; estrategias urbanas y política relacional" on abordà destacats problemes de la governança local al segle XXI.

De 2005 a 2010 va ser membre del Consell Econòmic i Social de la ciutat de Barcelona nomenat com a expert independent. Com a consultor extern ha col·laborat amb l'Associació Internacional de Ciutats Educadores i altres xarxes de ciutats. De 2011 a 2015 va ser el perito principal del projecte europeu Diàlegs Sectorials d'intercanvi entre Brasil i la Unió Europea.

Des del 2012 pertany al Col·lectiu per a un nou Model Energètic i Social Sostenible (CMES) on té publicats nombrós articles sobre energia:

http://cmes.cat/category/treballs-cmes/?_sft_autor=centelles-i-portella-josep .

Al 2014 publicà “ENTENDER CATALUÑA; Por qué tantos catalanes quieren un Estado propio”. I al 2015 "CAP AL 100% RENOVABLE; Reflexions sobre la Transició Energètica a Catalunya i la seva governança” iniciant una etapa dedicat a la divulgació de polítiques a favor de la Transició Energètica.

Des del 2021 dona anualment el curs de 20 hores ENERGIA: dels fòssils a les renovables del programa Gaudir de la UB (Universitat de Barcelona):

https://www.il3.ub.edu/ca/gaudir/energia-dels-fossils-a-renovables