Centre Cultural el Casino

Serveis

  • CESSIÓ D'ESPAIS:

El Centre Cultural el Casino posa a disposició els seus espais per a entitats, col·lectius i associacions, entre d'altres. Per a poder utilitzar-los us heu de posar en contacte al telèfon 93 872 01 71 o per correu electrònic a centrecultural@ajmanresa.cat.

Posteriorment s'ha de presentar una instància a través de la Seu Electrònica de l'Ajuntament.

La taxa s'estableix segons els preus previstos a l'Ordenança Fiscal número 26, reguladora per la utilització privativa o aprofitament especial d'equipaments i béns municipals. 

CONDICIONS SALA d'ACTES   condicions sala de reunions  SOL·LICITUD   TAxa equipaments municipals     


  • SERVEIS EDUCATIUS:

El Centre Cultural el Casino ofereix diverses activitats relacionades amb les principals exposicions que acull. Són propostes que s'adrecen a tots els nivells educatius i que es poden adaptar als interessos de cada grup, on els alumnes podran experimentar amb l'art i el pensament.

Per aconseguir els objectius proposats comptem amb el reforç de diferents recursos, segons l'activitat. I per a cada exposició us oferim també un dossier pedagògic adreçat al professorat amb informacions i dades per preparar la visita si es realitza sense un dels nostres educadors o bé per treballar-la a l'aula abans i després de visitar-la. 

Les activitats que s'ofereixen són visites dinamitzades i tallers entorn les exposicions temporals, participatives, que estimulin l'observació i la reflexió amb alguna proposta pràctica d'investigació. També hi ha la possibilitat de visitar-les lliurement sense seguir l'activitat programada. 

També inclou el programa d'activitats familiars El Racó de l'Alba.

Per més informació sobre aquest servei podeu contactar a través del correu centrecultural@ajmanresa.cat o al telefòn 938 720 171.


Facebook Centre Cultural Casino