Centre Cultural el Casino

Contacte

Regidoria i Serveis Tècnics de Cultura

Centre Cultural el Casino Passeig de Pere III, 27, 
Bx 08242 Manresa
Tel. 938 753 410 
cultura@ajmanresa.cat

Facebook Centre Cultural Casino