Centre Cultural el Casino

Els jardins de la industrialització al Ter. El dibuix al servei del paisatge.

A tota tasca de conservació del patrimoni cultural, i en aquest cas el que es refereix al patrimoni industrial i les seves relacions amb el riu i el paisatge, l’ha de precedir un estudi i anàlisi interdisciplinari de tots els seus elements.  Matèries com història, biologia, sociologia, geografia, antropologia, art, paisatgisme, fotografia, jardineria, pintura, informàtica,… es fan presents i aporten noves llums sobre el que es treballa. Els industrials del Ter, riu que en aquest cas és element clau que serveix d’unió entre totes les seves indústries, van anar més enllà de crear uns espais netament productius. Es va produir una ocupació simbòlica del territori i una presència singular i identitària a través de la millora dels espais que envoltaven les colònies i dels seus espais interns mitjançant els jardins que es van crear. 

Aquesta exposició es centra en destacar aquest aspecte paisatgístic, on es proposen varies línies de treball: 

- Ressaltar les característiques i localitzacions d’aquests espais verds i la seva riquesa vegetal. 
- Presentar el procés d’execució material de la representació d’aquests espais modificats. Des dels recorreguts de reconeixement de vegetals, passant per l’elaboració dels esborranys amb la decisió dels criteris de representació, arribant a la impressió definitiva. 
- Constatar la gravetat de la pèrdua d’aquests béns culturals i la necessitat de conscienciar-nos sobre la seva conservació i recuperació. 

Aquests estudis i treballs han quedat recollits en una publicació anomenada “Els jardins de la industrialització del Ter”, en la que també hi ha un inventari vegetal que destaca per la seva riquesa ecològica.

Podeu trobar més informació a la web del Col·legi d'Arquitectes.

watch_laterHorari:
De dijous a dissabte de 18 a 20.30 h
watch_laterDurada:
Del 4 al 27 de maig
Facebook Centre Cultural Casino