Centre Cultural el Casino

Sales d'actes i de reunions

El Centre Cultural el Casino posa a disposició la sala d'actes i la sala de reunions per a entitats, col·lectius i associacions. Per a poder utilitzar-la us heu de posar en contacte al telèfon 93 872 01 71 o per correu electrònic a centrecultural@ajmanresa.cat.

Posteriorment s'ha de presentar una instància a través de la Seu Electrònica de l'Ajuntament.

La taxa s'estableix segons els preus previstos a l'Ordenança Fiscal número 26, reguladora per la utilització privativa o aprofitament especial d'equipaments i béns municipals. 

CONDICIONS SALA D'ACTES   CONDICIONS SALA DE REUNIONS  SOL·LICITUD   TAXA EQUIPAMENTS MUNICIPALS    

- SALA D'ACTES:

  • És un espai al servei de les persones i les entitats per a fer-hi presentacions, conferències, taules rodones, entres d'altres. 

  • Està situada a l'entresòl de l'edifici. Té una capacitat de fins a 80 assistents i està equipada amb un ordinador i un projector.

 

- SALA DE REUNIONS:

  • S'utilitza per a trobades, reunions i actes de petit format. També es pot fer servir com a sala d'estudi els dilluns de 10 a 14h i dissabtes de 19h a 20.30h i diumenges de 17.30h a 20.30h

  • Està situada a l'entresòl de l'edifici. Té una capacitat de fins a 40 assistents i està equipada amb un ordinador, un projector i una pissarra blanca magnètica.

 

Facebook Centre Cultural Casino