Mostrar Menú

L'Ajuntament de Manresa, el Bisbat de Vic i la Diputació signen el conveni per continuar la restauració de la basílica de la Seu

Les tres institucions signen un nou conveni pel qual aporten 60.000 € cadascuna per aquest 2019. Els diners es destinaran a la redacció del projecte executiu per als propers anys;  a la rehabilitació d’un arc boterell a la façana sud; de dos mòduls de terrat de la façana nord;  i per a la instal·lació de línies de terra per a  la il·luminació ornamental. La Generalitat de Catalunya també farà una aportació igual per mitjà d’una subvenció al Bisbat de Vic.

L'Ajuntament de Manresa, el Bisbat de Vic i  la Diputació signen el conveni per continuar la restauració de la basílica de la Seu

L’Ajuntament de Manresa, el Bisbat de Vic i  la Diputació de Barcelona han signat un nou conveni per a la continuació de les obres de restauració de la col·legiata de Santa Maria de l’Alba, anomenada popularment la Seu de Manresa. En total, aquest 2019 es destinaran 180.000 €, a parts iguals (60.000 €) entre les tres institucions.

 

Segons el conveni els diners es destinaran a la redacció del projecte executiu de les intervencions necessàries que caldria fer durant els propers anys, per tal de poder planificar millor l’obra i agilitzar els tràmits d’obtenció de les autoritzacions corresponents. Alhora, se seguirà amb els treballs de restauració de la façana sud, concretament sobre l’arc boterell doble corresponent al contrafort número 9. També s’intervindrà sobre els dos mòduls de terrat de la façana nord des del deambulatori fins al campanar i s’instal·laran línies de terra a la il·luminació ornamental.

 

La Seu de Manresa és un dels principals monuments gòtics del país i ha esdevingut una de les imatges més singulars i representatives de la ciutat de Manresa. Pel seu alt valor històric i artístic, té la consideració de Bé Cultural d’Interès Nacional en haver estat declarada Monument Històric Artístic per Decret de 3 de juny de 1931.

 

Des que als anys 1990 es van detectar greus patologies que feien perillar la conservació del monument, s’hi ha estat intervenint a partir d’un Pla Director redactat el 2001 per programar una intervenció integral al monument que n’asseguri la seva conservació futura.

 

Cal recordar que, fruit del seu interès comú en la restauració de l’edifici, el Ministeri d’Educació, Cultura i Esport, el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona, el Bisbat de Vic i l’Ajuntament de Manresa van signar, en data 10 de desembre de 2002, un conveni de col·laboració per al finançament de diverses obres contingudes al Pla Director de l’Obra.

 

Des d’aleshores, la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona, l’Ajuntament de Manresa i el Bisbat de Vic, han  subscrit tres convenis de  col·laboració, un en data 22 de novembre de 2005, l’altre el 22 de desembre de 2009 i el tercer en data 20 de juny de 2014, per tal de continuar amb el finançament de l’obra de restauració. Aquests convenis han comportat que cada part signatària va aportar amb càrrec al seu pressupost un import de 300.000 € en relació amb el conveni plurianual de l’any 2006, 348.000 € en relació amb el conveni plurianual de l’any 2009, 180.000 € en relació  amb el conveni plurianual de l’any 2014.

 

Posteriorment, la Diputació, l’Ajuntament i el Bisbat van signar sengles convenis de col·laboració per als anys 2017 i 2018 per continuar la restauració. Aquests convenis va suposar una aportació total pels dos anys de 80.000 € per part de cadascuna de les parts signatàries. El Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, mitjançant l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, va ajudar a la realització de les obres realitzades els anys 2017 i 2018 per mitjà d’una subvenció directa atorgada al Bisbat de Vic amb unes aportacions equiparables en quantitat a les aportades per les altres institucions signatàries del conveni.

 

Un cop signat el conveni, es preveu que les obres de restauració d’enguany s’inicïin de seguida i que s’acabin abans del 15 de desembre.