Mostrar Menú

L'Ajuntament de Manresa obre una borsa de treball per a professor/a de violí i de guitarra clàssica

Les bases de la convocatòria es poden consultar a la l’adreça www.manresa.cat/web/oposicions/TEM. El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 8 d’octubre.

L'Ajuntament de Manresa obre una borsa de treball per a professor/a de violí i de guitarra clàssica

L’Ajuntament de Manresa ha convocat unes proves selectives per a la creació de dues llistes d’aspirants per a possibles contractacions laborals temporals de professor/a superior de violí i professor/a superior de guitarra clàssica per al Conservatori Municipal de Música de Manresa.  El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 8 d’octubre.

 

Per a la llista  de professor/a de violí caldrà tenir la titulació superior de música, especialitat de violí. Per a la llista de professor/a de guitarra clàssica caldrà acreditar la titulació superior de música, especialitat en guitarra clàssica. Per optar a aquestes proves caldrà tenir complerts els 16 anys d’edat. 

 

Per a més informació, es pot consultar la pàgina web municipal al següent enllaç www.manresa.cat/web/oposicions/TEM.