Mostrar Menú

MÚSICA MODERNA - GUITARRA ELÈCTRICA

MÚSICA MODERNA - GUITARRA ELÈCTRICA

DILLUNS 16H A 17H
DIMARTS 18H A 19H


Desbloquejar el màstil. La base per poder tocar en qualsevol to o part del màstil és aprendre i entendre les posicions, des de les més bàsiques fins les més avançades.

El coneixement dels acords, és imprescindible per poder tocar les diferents cançons i pràctiques que es facin amb el grup.

Improvisació. Un bon músic ha de ser capaç d’improvisar. Per això és tan important aprendre els conceptes bàsics aplicats a la improvisació de la guitarra elèctrica, tot allò aplicat als diferents nivells dels alumnes.

Estils musicals. Després de tots els coneixements previs, utilitzem les eines apreses per poder desenvolupar qualsevols dels estils de música més moderns o els relacionats amb la guitarra elèctrica: rock, pop, funk, blues, reggae.