Mostrar Menú
Casa Amigant

Els Amigant van ser una poderosa família a la Manresa que va conèixer Ignasi de Loiola. El futur sant va mantenir sempre contacte amb el matrimoni format per Andreu Amigant i Àngela Seguí, als quals va agrair l’acollida que li van dispensar. Al segle XVI diverses famílies controlaven l’economia i les institucions de la ciutat. La majoria havien prosperat a partir d’activitats artesanals i comercials i algunes havien assolit la condició de nobles. També van tenir relació amb Ignasi altres nissagues influents com els Peguera, els Canyelles, els Dalmau, els Ferrer i els Casamitjana.

Aquest edifici és l'antiga residència renaixentista de la família noble dels Amigant, que van acollir Ignasi de Loiola entre 1522 i 1523. Construïda entre els segles  XIII i XV, és situada a la zona més antiga del nucli històric de Manresa, entre els carrers d’Amigant i de Sant Miquel. L’edifici consta de planta baixa i tres pisos. A la façana, la portalada és formada per carreus i dovelles de grans dimensions. A la part superior, s’hi pot veure l’escut dels Amigant, format per dos braços posats en faixa que s’estrenyen les mans, acompanyats de dues estrelles d’or, que simbolitzen l’amistat i la bona ventura.