Mostrar Menú
Porxo i finestral del carrer d'en Botí

L'arc del botí es troba en una casa de tradició medieval i és un doble arc que reclza una volta de 6 metres de llargària, al damunt del qual s'aixeca un habitatge. Just damunt d'aquest trobem una finestra geminada.