Mostrar Menú
Antic Col·legi de Sant Ignasi

L'antic Col·legi de Sant Ignasi és un gran edifici construit a mitjans del segle XVIII als terrenys adjacents a la Capella de Santa Llúcia, propietat dels jesuites. L'edifici envolta un claustre central d'estil neoclàssic. Mentre funcionà com a centre d'ensenyament a la planta baixa hi havia el menjador, sala d'actes i aules i a les plantes superiors les estances del professorat, alumnes i més aules.

Fou escola d'ensenyament secundari dels jesuites fins el 1892, que abandonaren la ciutat i s'establiren a Barcelona a causa de diferències amb el consistori municipal.

Després continuà funcionant com a escola pública, Escola d'Arts i Oficis, caserna, gossera, etc. Finalment, i fins a dia d'avui, s'hi establí el Museu Comarcal de Manresa i l'Arxiu Històric.


Més informació

Horari:

El claustre de l'Antic Col·legi es pot visitar en horari d'obertura del Museu Comarcal de Manresa.