Mostrar Menú
Torre de Sobrerroca

La torre de Sobrerroca, és una construcció defensiva de dos pisos d’alçada i de base quadrangular que fou construïda entre els segles XIII i XIV. Aquesta torre, juntament amb una torre bessona que es trobava a l’altre costat del carrer, formava part d’un dels vuit portals de la muralla. 

Aquests portals desenvolupaven una doble funció: permetien l'entrada i la sortida de la ciutat, alhora que exercien de punt de control i de peatge pel cobrament d’impostos. En el cas específic del portal de Sobrerroca, guardava l’entrada del camí de Vic.

Recentment, la torre ha estat restaurada i es pot accedir a l'interior en dies assenyalats i festivitats de la ciutat o bé mitjançant les visites guiades de l'Oficina de Turisme de Manresa.